Què és Onit?


Onit no és tan sols una associació, lluitam perquè els joves tenguin veu dins la nostre societat. Ensenyam uns valors étics dintre el camp de l'oci i el temps lliure, a l'àmbit social del voluntariat i a més compartim les diferents cultures d'aquest món.