Nosaltres

El 17 d'abril del 2010 un grup d'amics va començar ajuntar-se i fer activitats d'oci i temps lliure pel seu compte, sense adonar-se compte estaven capficats ajudant a altres associacions amb les seves tasques. Al 24 de juny del mateix any es va batiar el grup amb el nom d'Onit, per referir-se a les persones que es fan de voluntariat i que no es veu la feina que desenvolupen. L'associació de familiar i malalts d'Alzheimer de Pollença va ser la primera a acceptar les nostres col·laboracions.

Va ser un 15 d'octubre de 2015 quan es va donar la gran passa endavant i fundarem el que avui en diu Associació Juvenil Onit. Es redactaren uns estatuts i un projecte per anar desenvolupant i arribar als nostres objectius. Registrarem l'associació i posarem en funcionament tota la legalitat corresponent.

L’any 2018, la nostra associació va viure un any de increment tant en activitats com a membres nous. Crearem un nou esdeveniment amb més de 2000 persones, "Yayoi Matsuri" va ser una activitat on varem conèixer noves associacions i va ser la llevor per fer una junta directiva més gran. Encara que aquest any "Nit Fosca" no ho desenvoluparem, es va decidir tornar el seguent any amb més força.


Els nostres projectes es basen amb els nostres objectius per seguir dinatmizant i sent volutnaris:

 1.  Oci i temps lliure; Serem la veu dels joves, ho aconseguin gracies a ser una associació social amb prestació de serveis a la joventut.
 2. Cultura; Amb inclusió social volem donar a coneixer les diferents cultures del món i plantetjarem diverses activitats multiculturals.
 3. Social; Educarem amb valors fomentant una cultura de solidaritat i sensibilitzarem sobre el nostre entorn, sense fer mal al mediambient.

  2019 seràun any de propostes i millores i aquests seran els nostres programes per complir!

Projecte cultural 2019.

 1. Programa específic "Yayoi Matsuri".
 2. Programa específic "Kuomboka".
 3. Programa específic "Nit Fosca".
Projecte social 2019.
 1. Programa de joventut 2019.
 2. Programa d'activitats LGTBI 2019.
 3. Programa d'activitats espai per dones.
 4. Programa de responsabilitat mediambiental 2019.
Projecte Oci i Lleure 2019 .
 1. Programa anual d’activitats 2019.
 2. Programa d'ajudes puntuals 2019.
Projecte de Millores Onit 2019
 1. Programa de formacions 2019.
 2. Programa de captació 2019.